Information om MR scanning

Hvad er MR scanning?

Forkortelsen står for Magnetisk Resonans. En lægelig metode til at danne skarpe billeder af bløddele og knogler i kroppen ved hjælp af magnetisme og radiobølger.

Billederne bruges til at konstatere og dokumentere sygdomme i væv. Afhængig af undersøgelsens art, kan det være nødvendig at give et kontrastmiddel i forbindelse med scanningen, som gør visse strukturer mere synlige på de færdige billeder. Kontrastmidlet gives som indsprøjtning i armen og medfører sjældent ubehag.

En mere udførlig beskrivelse af MR-scanning kan ses ved at klikke her.

Er MR-scanning skadelig?

En MR scanning har ikke nogen kendt langtidsskadevirkning. MR scanninger har været udført i mere end 30 år, og man har ikke set nogen følgeskader.

Derimod skal scanneren og scanningen omgås med varsomhed, for der er risiko for akutte skader.

For at sikre os du ikke har indopereret metal i kroppen, har pacemaker eller andet der ikke kan gå i en MR-scanner, skal du udfylde et metalskema inden undersøgelsen udføres. Skemaet sendes ud sammen med indkaldelsesbrevet, men kan også findes downloades her.

Inden undersøgelsen starter gennemgås skemaet sammen med den radiograf der udfører undersøgelsen.                                                                                                      

Kontrastmidler

Nogle gange er det nødvendigt at give kontrast til en MR-scanning. Kontrasten gives i en blodåre i armen.

Hvis du skal have kontrast til undersøgelsen, vil du blive informeret om det. I nogens tilfælde er det nødvendigt med en blodprøve som du skal have foretaget senest dagen inden, det vil fremgå af dit indkaldelses brev. Blodprøven skal foretages enten på sygehuset eller i en af de udvalgte praksis, blodprøve må højest være en måned gammel på undersøgelsesdagen.

Blodprøven fortæller om nyrernes funktion og hedder serum-kreatinin. Da kontrasten udskilles gennem nyrerne, er det vigtigt at dine nyrer fungerer og det undersøger vi ved denne blodprøve. Efterfølgende bliver kontrasten udskilt via urinen.

Lige som ved medicin kan du i enkelte tilfælde få bivirkninger. Disse bivirkninger kan være forbigående kvalme, svimmelhed og hovedpine.

Vi indsprøjter udelukkende kontraststof, når vi anser det for afgørende for undersøgelsen, og vi anvender de kontraststoffer, som det europæiske lægemiddelagentur (EMEA) har klassificeret som værende de sikreste. Injektionen af kontrast udføres endvidere kun, hvis du samtykker hertil.

I henhold til gældende regler beder vi dig vente i 20 minutter efter undersøgelsen i vores venteværelse. Efter de 20 minutter og du stadig har det godt, kan du forlade klinikken.

Kontrast til artrografi af skulder- og hofteled

Hvis du skal have foretaget en MR-artrografi, vil det I nogens tilfælde være nødvendigt med en blodprøve, det vil fremgå af dit indkaldelses brev, her gælder præcis de samme regler som hvis kontrasten sprøjtes ind i en blodåre( læs ovenfor). Vi følger de samme regler, selv om kontrasten er fortyndet i en ca. 200 gange fortyndet opløsning (1,88 mg/ml).

Til artrografi (kontrastindsprøjtning i ledhulen forud for MR-scanning - typisk i skulderled eller hofteled) anvendes Magnevist (Dimeglumingadopentetat) på MR Scanner Viborg.

Kontrasten sprøjtes ind i leddet på Capio CFR Privathospital, Stadion Allé 7 2., 8800 Viborg.

Magnevist 469 mg/ml til intravenøs administration (i blodbanen) bruges ikke længere pga. risikoen for NSF.

NSF (Nefrogen Systemisk Fibrose)

Hvis du har svær nyresygdom, kan du i meget sjældne tilfælde udvikle sygdommen. Vi giver ikke MR-kontraststoffer til patienter, som har svær nyresygdom, da de har den højeste risiko for at få sygdommen (dette kontrolleres ved den blodprøve, du får taget forud for undersøgelsen).

Alle patienter der er blevet syge med Nefrogen Systemisk Fibrose (NSF) har haft svær nyrenedsættelse og har været transplantationskandidater. Det er ikke de typiske patienter på MR Scanner Viborg. Disse patienter vil typisk være i dialyse og orienterede om deres sygdom. Alt tyder på, at risikoen for NSF er dosisafhængig og netop er sket hos patienter, der har fået 3 gange normal dosis til MR-angiografi.

Patienter med erkendt eller mistænkt nyresygdom bliver ikke tilført kontrast ved MR-scanning på MR Scanner Viborg. Der er ikke rapporteret om lignende tilfælde med Gadovist (Gadobutrol), som anvendes på MR Scanner Viborg..

Link til NSF på sundhed dk

Billedeksempler

Knæled Knæled
   
Skulder Håndrod