Regionspatienter

Det frie valg af udredningssted sikrer at patienter, der skal vente mere end en måneder på behandling ved et offentligt sygehus, har ret til at vælge at blive undersøgt på et privat sygehus eller en privatklinik.

Det betyder at hvis du skal vente mere end 4 uger på en diagnostisk undersøgelse (fx MR-skanning), kan du vælge at få foretaget undersøgelsen på et privat aftalesygehus.

Du skal kontakte det sted, som har sendt dit brev med tidspunktet for din MR- scanning, eller regionens patientvejleder og bede om at få sendt dine papirer til os. Så sikrer vi dig en hurtig tid til MR-scanning.

Du er også velkommen til at kontakte os for yderligere vejledning om dine muligheder inden for det udvidede frie sygehusvalg.

Sundhedsloven siger følgende:

Diagnostiske undersøgelser, udredning m.v.

  • 82 a. En person, der er henvist til en diagnostisk undersøgelse på sygehus, jf. § 79, til brug for udredning hos alment praktiserende læger, jf. § 60, og praktiserende speciallæger, jf. § 64, kan vælge mellem enhver regions sygehuse, jf. § 86. Personen kan desuden vælge at blive undersøgt på et af de sygehuse, en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter § 87, stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke, inden 1 måned efter at henvisningen er modtaget, kan tilbyde undersøgelse ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter.

 

Læs om Frit udredningssted